Zied Zeme darbības teritorija ir Latvijas centrālais reģions, kas sevī ietver 4 novadus: Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes.

Kopējā platība ir 1825,3 km2. Teritorijas rietumu un dienvidu daļa piekļaujas Viduslatvijas zemienei un, lielākoties, veido viļņotu līdzenumu.

Teritoriju šķērso Latvijas lielākā upe - Daugava; rajona teritorijā atrodas uz tās izbūvētais Ķeguma HES un Rīgas HES ūdenskrātuve. Daugavas labā krasta teritoriju šķērso viena no lielākajām Daugavas pietekām - Ogres upe un šī rteritorijas daļa gandrīz pilnīgi atrodas tās baseinā. Daugava un Ogre ir dabiski šķēršļi teritorijas iekšienē, kas atstāj lielu iespaidu uz teritoriju saistību un iedzīvotāju pārvietošanos.

Teritorijai nav raksturīgs mežainums, salīdzinot ar valstī esošo vidējo mežu pārklājumu. Teritorijas mežainums ir 30,6%, bet meža platības - 78,4 tūkst. ha. Mežainākās teritorijas atrodas Daugavas kreisajā krastā un rajona ziemeļdaļā.