Ikšķiles novads

Ikšķiles novads ir viens no vissenāk apdzīvotajām teritorijām Latvijā. Vairāk nekā pirms 800 gadu šeit aizsākušies Latvijas un pat Eiropas nozīmes vēstures notikumi. Arī  Ikšķile ir sena apdzīvota vieta. Jau no 9.gs.pie Daugavas atradies lībiešu ciems. Ikšķile bija viens no pirmajiem vācu krustnešu atbalsta punktiem Baltijā.1185.gadā šeit uzbūvēta pirmā mūra celtne Baltijā - Livonijas bīskapa kapela jeb baznīca. 1189.gadā blakus baznīcai kanoniķa Meinarda vadībā uzbūvēja pili.

Pēc Rīgas HES ūdenskrātuves uzpludināšanas 20.gs.70.gados iekonservētās baznīcas drupas apskatāmas uz izveidojušās salas, kas nosaukta Svētā Meinarda vārdā.

Vēlāk Ikšķiles novadu izlēņoja, un ap 1638.gadu tajā ietilpa astoņas muižas, bagātākās no kurām bija Ikšķiles un Tīnūžu muiža. Rakstītos avotos Tīnūži pirmo reizi minēti 1576.gadā. Abus Daugavas krastus savienoja pārceltuve.19.gs.sākumā to uzlaboja ar trosi pēc īpašnieka J.Ķīseļa patenta. Tā bija pirmā tādas konstrukcijas celtne Latvijā.

Pirmā pasaules kara laikā Ikšķiles vārds bija cieši saistīts ar latviešu strēlniekiem - Nāves salas (Ikšķiles priekštilta nocietinājums) aizstāvēšana Daugavas kreisajā krastā 1916.gadā un kauja pie Mazās Juglas upes 1917.gadā.Ilgu laiku atrodoties tiešā frontes līnijas tuvumā, Ikšķili gandrīz pilnībā nopostīja.

20.gs.30.gados uzbūvēja Ikšķiles Kultūras biedrības namu, luterāņu un Sv.Gara pareizticīgo draudzes baznīcu. 20.-30.gados no Ikšķiles uz Baldoni kursēja pēdējais zirgu tramvajs Latvijā.

70.gados izbūvēja jaunu automaģistrāli, kas funkcionāli un telpiski pārdalīja Ikšķili divās daļās. Daugavas pusē turpinājās savrupmāju celtniecība, bet dzelzceļa pusē kopš 70.gadu beigām izvērsa Ikšķilei neraksturīgu daudzdzīvokļu ēku būvniecību. Tajā pašā laikā dzelzceļa pretējā pusē ražošanas ēku celtniecību veica kolhozs "Juglas Zieds".80.gados turpinājās individuālo ēku būve Jaunikšķilē un Ādamlaukā.

1988.gada oktobrī Daugavas krastā iepretim Ikšķiles vecās baznīcas drupām Latvijas Kultūras fonda Ikšķiles kopa atklāja piemiņas akmeni, kurā Ikšķiles vārds iekalts trijās valodās - latīņu, vācu un latviešu.

1992.gada 17.decembrī Ikšķilei piešķīra pilsētas tiesības.

1997.gadā Ogres rajona Ikšķiles pilsēta tiek apvienota ar Ogres rajona Tīnūžu pagastu un izveidota Ogres rajona Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju (lauku teritoriju veido Tīnūžu pagasts).

2004.gadā Ikšķiles pilsētas ar lauku teritoriju dome pieņem lēmumu par Ikšķiles novada izveidošanu. Iedzīvotāju skaits - 6403.

2007.gadā Ikšķiles novads pēc Latvijas Administratīvi teritoriālā iedalījuma projekta apstiprināšanas saglabā savu neatkarību kā patstāvīgs novads.

Ikšķiles novadā ir apdzīvotas vietas: Tīnūži, Turkalne, Ceplīši, Dobelnieki, Kalnāji, Elkšņi.

Mūsdienās Ikšķile ir viena no prestižākajām dzīvesvietām Rīgas pievārtē, kas izceļas ar sakoptu vidi. Ikšķile ir ļoti sportiska pilsēta. Ir uzceltas divas modernas sporta halles Ikšķilē un Tīnūžos. Šeit ir iespēja sevi parādīt pludmales volejbolā, tenisā, basketbolā, bet ledus hallē - hokejā.

Informācijas avots www.ikskile.lv