Visos četros novados 2010.gada nogalē kopumā oficiāli reģistrēti 345 biedrības un nodibinājumi:

  • Ikšķiles novads - 48 organizācijas, uz katriem 179 iedzīvotājiem viena organizācija
  • Ķeguma novads - 40 organizācijas, uz katriem 158 iedzīvotājiem viena organizācija
  • Lielvārdes novads - 52 organizācijas, uz katriem 219 iedzīvotājiem viena organizācija
  • Ogres novads - 205 organizācijas, uz katriem 189 iedzīvotājiem viena organizācija

Šis skaitlis rāda, ka teritorijas iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi. Teritorijā darbojas arī vietējās iniciatīvu grupas, kuras nav reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.

Svarīgs ir apstāklis, ka jaunas organizācijas parādās aizvien biežāk. Piemēram, laika posmā no 1997.-2004. gadam gadā vidēji reģistrējās apmēram 7-8 organizācijas, bet no 2005.- 2008.gadam gadā reģistrējas vidēji 20 organizācijas. 2009.gadā ir reģistrētas 60 organizācijas, bet 2010.gadā 59 organizācijas. 2011.gada pirmajos trīs mēnešos jau ir reģistrētas 18 organizācijas.

Nevalstisko organizāciju intereses ir ļoti plašas, aktīvi darbojas pensionāru un invalīdu biedrības, vairākos pagastos ir sieviešu klubi. Pēdējo gadu laikā aktīvi ir sākuši darboties vairākas jauniešu organizācijas. Biedrībām un interešu grupām ideju netrūkst, nepieciešams vien atbalsts.