Biedrību vai arī nodibinājumu var reģistrēt jebkura fiziska (kas ir sasniegusi pilngadību) vai juridiska persona. Jābūt ir vismaz diviem dibinātājiem.

Latvija pastāv divu veidu nevalstisko organizāciju juridiskais statuss:

  • biedrība
  • nodibinājums

Biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas darbojas, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi. Tātad tā ir biedru organizācija, kurā apvienojas personas uz biedrošanās principa pamata. Savukārt nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai. Nodibinājumā nav biedru. Tam var būt viens vai vairāki dibinātāji, kuru dibinātāja statuss saglabājas uz mūžu. Turklāt ne vienā, ne otrā gadījumā mērķim nav peļņas gūšanas rakstura. Pēc pārveidošanas biedrības var saglabāt iepriekšējo organizācijas nosaukumu, ja vien tajā nav ietverti vārdi nodibinājums vai fonds. Turpretim nodibinājuma nosaukumā jāietver vārds fonds vai nodibinājums.

Latvijā populārākais organizācijas veids ir biedrība, piemēram, no 345 oficiāli reģistrētām nevalstiskajām organizācijām tikai 17 ir nodibinājumi.

Biedrība vai nodibinājums ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, visas nepieciešamās veidlapas un skaidrojumi to aizpildīšanai ir atrodami Uzņēmumu reģistra (UR) mājas lapā.

Lietderīgi ir iepazīties arī Latvijas Pilsoniskās alianses informāciju par biedrību un nodibinājumu darbību šeit.