Laimes pētījums - latviešiem vienkārši pietrūkst pavasaris!

Neraugoties uz ekonomisko krīzi, kopumā 63% Latvijas iedzīvotāju ir atzinuši, ka jūtas laimīgi, liecina pētījumu centra SKDS 2011. gada janvārī veiktās aptaujas rezultāti.

Salīdzinot pēdējās aptaujas datus ar iepriekš veikto aptauju rezultātiem, atklājies, ka tagad Latvijas iedzīvotāji sevi par laimīgiem atzinuši nedaudz biežāk nekā pirms gada vai diviem. Proti, pērn janvārī sevi par laimīgiem uzskatīja 59% iedzīvotāju, bet 2009. gadā - 58%.

Laimes un apmierinātības mērījumus regulāri veic arī starptautiskas organizācijas, tā piemēram, portālā National Master ir pētīts apmierinātības un laimes līmenis starp dažādām valstīm.

Apmierinātības mērījumā latvieši ierindojas 55.vietā. Jautājums skanēja: „Cik apmierināts vai neapmierināts ar savu dzīvi Jūs esat šobrīd?”
Pirmo vietu dala uzreiz trīs valsts - Malta, Šveice un Dānija, bet ceturto un piekto vietu dala - Īslande un Īrija. Jāpiebilst, ka Igaunija ir ierindojusies 47.vietā, bet Lietuva 52.vietā. Topu noslēdz 66.vieta - Ukraina, 67.-Moldova, 68.-Zimbabve, 69.-Tanzānija.

Portāls National Master ir pētījis arī laimes līmeni, jautājot iedzīvotājiem „Cik laimīgs Jūs jūtaties šobrīd?” (atbilžu varianti - Ļoti laimīgs, laimīgs, ne tik ļoti laimīgs, nelaimīgs).

Pēc kopējiem datiem latvieši ierindojas 39.vietā. Vislaimīgākie jūtas Īslandes iedzīvotāji, tad seko Zviedrijas, Dānijas, Nīderlandes un Austrālijas iedzīvotāji. Bet visnelaimīgākie ir Bulgārijas iedzīvotāji, tad seko Moldovas, Baltkrievijas, Ukrainas un Krievijas iedzīvotāji. Igauņi ir ierindojušies 41.vietā, bet lietuvieši - 44.vietā.

Pēc latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas

apmierinātība -as, s.; parasti vsk.
1.Prieka, gandarījuma izjūta; apmierinājums, labpatika.
// Pārliecība, izjūta, ka pietiek ar sasniegto, izdarīto.

laimīgs -ais; s. -a, -ā;
1. Tāds, kas izjūt laimi (1).
// Tāds, kurā izpaužas laime (1).
// Tāds, kad izjūt laimi (1) - par laikposmu.


laime -es, dsk. ģen. -mju, s.
1. parasti vsk. Psihisks (emocionāls) stāvoklis, ko izraisa saskaņa starp cilvēka vēlēšanos, mērķiem, darbību un īstenību, darbības rezultātu.
// ģen.: laimes, adj. nozīmē. Tāds, kas ir saistīts ar šādu stāvokli; tāds, kas izraisa šādu stāvokli.
2. parasti vsk. Ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kuri parasti sagadās nejauši; arī veiksme.