Uzņēmējdarbības attīstībai Zied Zeme teritorijā ir labvēlīgi apstākļi, jo visi četri novadi atrodas diezgan tuvu galvaspilsētai Rīga un visus novadu šķērso Rīga - Daugavpils šoseja, kā arī dzelzceļa līnija.

Lielākajos novados, piemēram, Ogres novadā, kas ir salīdzinoši liels uzņēmējdarbības attīstības dinamikā, krasi atšķiras starp pagastiem. Pagastos, kuri atrodas tuvu Ogrei vai Daugavpils šosejai un dzelzceļam, uzņēmējdarbības vides attīstībai ir labvēlīgāki apstākļi. Bet tālākajos pagastos uzņēmumu skaits nav tik blīvs. Sekmīgi attīstās lauksaimniecības uzņēmumi.

Reģistrēto uzņēmumu skaits pa novadiem:

  • Ikšķiles novads - 855, uz katriem 10 iedzīvotājiem viens uzņēmums;
  • Ķeguma novads - 621, uz katriem 10 iedzīvotājiem viens uzņēmums;
  • Lielvārdes novads - 846, uz katriem 13 iedzīvotājiem viens uzņēmums;
  • Ogres novads - 3350, uz katriem 11 iedzīvotājiem viens uzņēmums;

Diemžēl šie statistikas dati neatspoguļo uzņēmumu faktisko darbību, jo liela daļa uzņēmumu juridiskā adrese ir novados, taču faktiski darbojas Rīgā.

Vērojot uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas tendences, var skaidri saskatīt arī kopīgās ekonomiskas tendences, piemēram, ja neskaita 90-to gadu sākumu, kad reģistrējās ļoti liels skaits uzņēmumus, tad vislielākais pieaugums (mazliet vairāk kā gadā 300 uzņēmumi) uzņēmumu reģistrācijā ir vērojams sākot no 2006.gada, kas tautā tiek saukti, kā treknie gadi.

Uzņēmumu likvidācija arī norisinās viļņveidīgi, piemēram, 1998., 2005., 2007., 2010.gadā uzņēmumi tika likvidēti vidēji 180 gadā.

Šobrīd tirgus ir „sakustējies”, 2010.gadā tika reģistrēti 316 uzņēmumi, bet 2011.gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēto uzņēmumu skaits jau ir sasniedzis 103.