Piektdienas brančs ar Zied zeme. 

22.10.2019

Zied zeme meklē jaunus risinājumus un veidus kā veicināt sabiedrības informēšanu par aktualitātēm biedrībā, tāpēc šī gada 18.oktobrī, Koprades telpā CoLabora Lielvārde, Ausekļa iela 1a, tradicionālo semināru vietā, tika rīkotas vēlās brokastis jeb Brančs ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem. 

 

Neformālā gaisotnē, baudot kafiju un uzkodas, PPP biedrība Zied zeme vadītāja L.Cīrule stāstīja par plānoto projektu konkursu 2020.gada sākumā un atbalsta prioritātēm. Kā arī aicināja dalībniekus izmantot citus atbalsta rīkus, kurus Zied zeme piedāvā, lai veicinātu teritorijas ilgtspējīgu izaugsmi. 

 

 

Ēdienkartē(programmā) bija iekļautas tēmas :

-    LEADER projektu konkursi.
-    Atbalsts jaunām sabiedriskām aktivitātēm.
-    Atbalsts uzņēmējdarbībai.
-    Tava projekta ideja?
-    LEADER projektu sagatavošana un īstenošana.
-    Mūžizglītība: semināri un mācības izaugsmei.
-    Tava iespēja: starptautiska pieredze.
-    Koprades telpa CoLabora.

 

L.Cīrule informēja, ka 2020.gada janvāra mēnesī ir plānots izsludināt LEADER projektu konkursu un atbalstu ideju realizēšanai varēs saņemt divās Rīcībās: 

 

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 

 

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

 

2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Precīzi projektu iesnieguma termiņi tiks publicēti tuvāko 2 nedēļu laikā, pēc sludinājuma saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienests.

 

Papildus L.Cīrule uzsvēra, ka Zied zeme nav tikai "naudas devēja" organizācija, kuras vienīgais pienākums ir LEADER projektu konkursi. PPP biedrībai Zied zeme ir svarīga gan darbības teritorijas ekonomiskā izaugsme, gan pilsoniski atbildīgas sabiedrības veidošana. LEADER projekti ir tikai viens no instrumentiem, kā to veicināt. Papildus biedrība piedāvā piedalīties pieredzes gūšanas pasākums gan nacionālā līmenī, gan starptautiski, izmantot iespēju strādāt koprades telpā  CoLabora un saņemt konsultācijas par iespēju piesaistīts citus finanšu līdzekļus savas idejas realizēšanai. 

 

Mūsdienīga pieeja, klienta vajadzībās balstīta attieksme maina tradicionālos projektu konsultācijas veidus. Bet nemainīga ir individuālā pieeja, tāpēc, ikviens, kurš 'vēlas veidot savu dzīvi labāku' un saskata, ka PPP biedrības kompetence un pieredze var palīdzēt, ir laipni aicināts sazināties ar organizācijas darbiniekiem!

 

Tiekamies!

 

Mg. uzņēmējdarbības vadībā Linda Cīrule, PPP biedrība Zied zeme administratīvā vadītāja.