Ziedzemieši iedvesmo jauniem darbiem, idejām un projektiem!

14.01.2020

PPP biedrība “Zied zeme” ir partneris idejām, darbiem un izaugsmei - aizvadītā gada izskaņā organizēja iedvesmas braucienu potenciālajiem projektu iesniedzējiem. 

Pieredzes apmaiņas seminārā pie tiem, kas jau gājuši projekta realizēšanas ceļu, devās uzņēmēji, biedrību biedri, pašvaldību struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbinieki, kā arī privātpersonas. Semināra dalībniekiem bija iespēja gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no projektu realizētājiem Lielvārdes, Baldones, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novados, jo programmā bija tieši to projektu apmeklējumi, kuros iepriekš izsludināta projektu iesniegšana. 

Semināra dalībnieki tikās PPP biedrība “Zied zeme” koprades telpā “COLABORA Lielvārde”, kur tika iepazīstināti ar rīcībām, kurās PPP biedrība “Zied zeme” izsludinājusi projektu iesniegšanu:

1. 10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

2. 11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Turpinājumā semināra dalībnieki devās uz blakus esošo Konditorejas studiju Vaniļas debesis, kur varēja iepazīties ar rīcībā 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēto projektu “Konditorejas studija Vaniļas debesis”. Studijas īpašniece Ilze Stepiņa labprāt atbildēja uz jautājumiem un parādīja par projekta līdzekļiem iegādāto un padarīto, tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja nogaršot saražoto produkciju.

image, 452x339px, 30.1 KB

Semināra ceļš veda uz Baldones novadu, kur Baldones pašvaldība un arī biedrības var lepoties ar plašu realizēto projektu klāstu rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Bija iespēja iepazīties ar tādiem projektiem kā “Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana”, “Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram” un “Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide”, ko realizējusi Baldones novada pašvaldība. Taču ar savu pieredzes stāstu, mērķtiecību un sabiedrisko līdzdalību projekta finanšu līdzekļu piesaistē semināra dalībniekus aizrāva biedrība “Mūzikas baltā pils”, kas realizējusi projektu “Baldones koncertflīģelis”.

image, 452x368px, 37.18 KB

Turpinot realizēto projektu iepazīšanu rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, semināra dalībnieki devās uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolu, kur skolas direktors Vladimirs Samohins iepazīstināja ar Ķeguma novada pašvaldības realizēto projektu “Robotikas attīstība Ķeguma novadā”. Pateicoties projektā pieejamo finanšu līdzekļu veiksmīgai apguvei skolēniem ir iespēja iegūt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās tehniskās domāšanas prasmes un veikt savus pirmos zinātniskos atklājumus. Robotikas pulciņš ir ļoti pieprasīts skolēnu vidū.

image, 452x339px, 38.22 KB

Vairāki semināra dalībnieki bija pārsteigti, ka Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupē sastopami brieži! Tieši šeit veda semināra turpmākais ceļš. Potenciālajiem projektu iesniedzējiem bija iespēja iepazīties ar ZS “DOBELNIEKI” projektu “Augstvērtīgas brieža gaļas produktu ražošana” rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, kurš atrodas realizācijas stadijā. Zemnieku saimniecība labprāt dalījās ar savu pieredzi un sarežģījumiem, projektu realizējot, kas varētu gadīties ikkatram, deva padomus, kā sarežģījumus pārvarēt un turpināt savu iesākto kursu. 

image, 452x339px, 42.71 KB

Seminārs noslēdzās Ikšķiles novada Turkalnē, kur agrākās Turkalnes muižas klēts telpās šobrīd aktīvi rosās SIA “Turkalnes muižas klēts”. Muižas klēts telpas guvušas jaunu elpu un šobrīd ir alus un sidra darītavas, degustāciju un pasākumu norises telpas. Kaspars Bramanis iepazīstināja semināra dalībniekus ar  produkcijas ražošanas procesu, projekta “Turkalnes Muižas Alus darītava” rīcībā  1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizācijas gaitu un muižas stāstu. 

image, 452x339px, 21.86 KB

Dalībnieki pēc semināra noslēguma dalījās pārdomās par dienas laikā iepazītajiem cilvēkiem un realizētajiem projektiem, atzīstot, ka guvuši iedvesmu, kā attīstīt savas projektu idejas. Citējot A.Kornetu, kuram spilgti atmiņā palicis Gundegas Skudiņas citāts, kas atrodams uz koprades telpas “CoLabora Lielvārde” sienām: “Ar ideju par norautu jumtu un zvaigznēm - jā, cilvēki, kas rada, dara, attīstās un iedvesmo, ir ar norautu jumtu, jo tas viņiem paver vairāk zvaigznes!” 

Iedvesmojies arī Tu un realizē savas Idejas kopā ar PPP biedrību “Zied zeme”. Pievienojies jau nākamajam PPP biedrība “Zied zeme” organizētajam pieredzes apmaiņas semināram ““LEADER” projekti “Cēsu rajona lauku partnerībā””, kas norisināsies jau 23.janvārī. Vairāk par semināra norisi, programmu un pieteikšanos uzzināsi šeit. 

Informāciju sagatavoja: Iluta Jansone

T: +37122041406

E: iluta@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB
Aktivitāte īstenota PPP biedrība Zied zeme ar Eiropas Savienības atbalstu, īstenojot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana".